Inventarisatie en monitoring

 

Wadvogelonderzoek in Guinea Bissau

Ringonderzoek aan wadvogels in de Aquipelago Dos Bijagos van Guinea Bissau


 

Proefboringen in de Waddenzee en Noordzeekustzone

Beschrijving van de ecologie van de Waddenzee en de mogelijke effecten van proefboringen naar gas


 

Aanleg nieuw gemaal te Termuntenzijl

 

Beschrijving ecologische effecten van de aanleg van een nieuw gemaal op de aangrenzende Waddenzee


 

Visfauna polder Eijerland Texel

Monitoring van de visfauna in de sloten van polder Eijerland op Texel ten behoeve van de vispassage bij het gemaal Eijerland


 

Monitoring visstand Oldambtboezem (Gr)

Visbemonsteringen in Oldambtboesem rond de aanleg van de vispassage in het (nieuwe) gemaal van Termunterzijl


 

Monitoring hevel-vispassage Roptazijl (Fr)

 

Nulmonitoring en monitoringprogramma rond de hevelvispassage van het  gemaal Roptazijl (i.s.m. Altenburg & Wynenga)


 

Vismigratie en zout-zoetovergang in het Balzandkanaal (NH)

 

Verkennend onderzoek naar het realiseren van een zout-zoet overgang en vismigratievoorziening in het Balgzandkanaal (i.s.m. Alterra)


 

Monitoring vispassage gemaal Rozema (Gr)

 

Onderzoek naar het functioneren van en de trek via de vispassage in het gemaal Rozema te Termuntenzijl


 

Trekvisaanbod Waddenzeekust 2001 t/m 2003

 

Trekvisbemonsteringen bij lozingswerken langs de Waddenzeekust in 2001 t/m 2003 (i.s.m. RIKZ/RWS)


 

Visintrek via Cleveringa sluis te Lauwersoog (Gr/Fr)

 

Trekvisbemonsteringen voorafgaand aan een lozing in een van de Cleveringa sluizen in 2002 en 2003


 

Visintrek via schutsluis Nieuwe Statenzijl (Gr)

Trekvisbemonsteringen in de schutsluis van Nieuwe Statenzijl in 2002 en 2003


 

Monitoring vispassage polder Breebaart (Gr)

Onderzoek naar het functioneren van en de trek via de vispassage van polder Breebaart


 

Vistrek via vissluis Verbindingskanaal Ruiten-Aa (Gr)

 

Trekvisbemonstering in de vissluis van het Verbindingskanaal Ruiten Aa in het voorjaar 2004


 

Visintrekbemonsteringen in Nieuwe Zeesluizen Delfzijl (Gr)

Gevensverslag van visintrekbemonsteringen in de kleine schutsluis van de Nieuwe Zeesluizen te Delfzijl.


 

Monitoring trekvisaanbod vismigratievoorziening in De Helsdeur te Den Helder (NH)

Bemonsteringen van het trekvisaanbod bij De Helsdeur en het gebruik van de gerealiseerde vismigratievoorziening.


 

Trekvisaanbod Waddenzeekust 2012 t/m 2014

Trekvisbemonsteringen bij lozingswerken langs de vastelandskust van de Waddenzee in het voorjaar van 2012 t/m 2014