Inrichting en beheer

 

De Slufter op Texel

Beschrijving van de mogelijkheden en beperkingen mbt het realiseren van brakke natuur en zout-zoetovergangen in en rond de Slufter


 

Bodemdaling, waterhuishouding en natuurontwikkeling Groningen

 

Beschrijving van de mogelijkheden mbt de waterhuishouding en natuurontwikkeling in Groningen in samenhang met bodemdaling door gaswinning


 

Vismigratie in de kop van Noord Holland

Beschrijving van de mogelijkheden en beperkingen mbt de migratie van trekvissen naar en in het binnenwater van Noord Holland


 

Maasvlakte II

Beschrijving effecten van de aanleg Maasvlakte II op ecologie Noordzeekustzone


 

Natuurgebieden Noordhollands Landschap: Balgzandkwelders, -dijk en –polder, de Verzakking en het Huisduinerpoldertje (NH)

 

Documentatie rapporten, beheervisies en middellange termijnplannen voor de Balgzandkwelders, -dijk en –polder, de Verzakking en het Huisduinerpoldertje


 

Stroomgebied Hunze en de Westerbroekstermade- en Kropswolderbuitenpolder (Gr)

 

Beschrijving van het stroomgebied van de Hunze vanuit de optiek van vissen en de inrichting en het beheer van de  Westerbroekstermade- en Kropswolderbuitenpolder


 

Zout-zoet overgang en vismigratie in de Bancks polder (Fr)

Verkennend onderzoek naar het realiseren van een zout-zoet overgang en een vismigratievoorziening in een polder op Schiermonnikoog


 

Het combi scenario voor waterbeheer van het Lauwersmeer

Overwegingen en berekeningen mbt het combi scenario voor het waterbeheer van het Lauwersmeer in het kader van Stroomlijnen (een visie op het waterbeheer in Noord-Nederland) (i.s.m Jaap Vegter).


 

Noord Friesland Buitendijks; estuariene overgang tussen Friese boezem en Waddenzee (Fr)

Een onderzoek naar de mogelijkheden voor het aanleggen van een estuariene overgang in het gebied Noord Friesland Buitendijks in combinatie met het realiseren en/of verbeteren van functies van het gebied voor (brakke) natuur, vismigratie, waterbeheer, landbouw, recreatie en kustverdediging (i.s.m. bureau Jaap Vegter).