Ecologisch/juridische rapportages

 

De vos in het Noord-Hollandsduinreservaat

Populatieonderzoek aan de vos in het Noord-Hollandsduinreservaat met speciale aandacht voor dispersie


 

Verenkleed Eidereend

 

Onderzoek naar afwijkingen in het verenkleed van eidereenden


 

Millieueffectrapportage Lake Burrulus Egypte

Onderzoek naar de effecten van een ander waterbeheer in Lake Burullus, Egypte


 

Verspreiding wadvogels Waddenzee

 

Onderzoek naar de verspreiding van foeragerende wadvogels in de Waddenzee


 

Habitats in de Noordzeekustzone

Onderzoek naar habitats en hun kenmerken in de Noordzeekustzone


 

Milieueffectrapportage Ismailia Canal Egypt

Advies tbv het plan van aanpak voor de millieueffectrapportage rond het bkleden van het Ismailia Canal


 

Milieueffectrapportage Markizaat

Beschrijving van effecten van de aanleg van een leiding door het Markizaat op vogels


 

Lepelaars en hun voedsel

Beschrijvingen van de voedselecologie van lepelaars en de knelpunten mbt hun voedsel en foerageergebieden in met name Noord Holland en Friesland


 

Effectstudie rond extra spuisluizen in de Afsluitdijk Fr)

 

Ecologische effecten van een extra spuiwerk in de Afsluitdijk en mogelijkheden voor mitigatie em compensatie (i.s.m. Alterra)


 

Havenuitbreiding Den Helder (NH)

Beschrijving van de ecologie, biodiversiteit en cultuurhistorie van het gebied dat binnen enkele varianten in aanmerking komt voor de havenuitbreiding van Den Helder.