Monitoring trekvisaanbod vismigratievoorziening in De Helsdeur te Den Helder (NH)

 

Bemonsteringen van het trekvisaanbod bij De Helsdeur en het gebruik van de gerealiseerde vismigratievoorziening.

Rapporten

  • Wintermans G.J.M,. L. Kloosterman & B. Schrieken 2011. Gegevensverslag monitoring vismigratievoorziening in gemaal De Helsdeur te Den Helder (voorjaar 2011). WEB-rapport 11-01. Wintermans Ecologenbureau, Finsterwolde.
  • Wintermans G.J.M., L. Kloosterman & B. Schrieken 2009. Verslag monitoring vismigratievoorziening in gemaal De Helsdeur te Den Helder (voorjaar 2009). WEB-rapport 09-01. Wintermans Ecologenbureau, Finsterwolde.
  • Wintermans G.J.M., L. Kloosterman & B. Schrieken 2010. Verslag monitoring vismigratievoorziening in gemaal De Helsdeur te Den Helder (winter 2009/2010 en voorjaar 2010). WEB-rapport 10-02. Wintermans Ecologenbureau, Finsterwolde.