Vispassage Zwarte Haan (Fr)

 

Ontwerp en randvoorwaarden voor de aanleg van een zout-zoetvispassage bij het gemaal Miedema te Zwarte Haan met optimale inzet van de aanwezige voorzieningen (i.s.m WWC).

Rapporten

  • Wanningen H. & GJM Wintermans 2011. Programma van eisen vispassage Zwarte Haan 2011. Wanningen Water Consult, Groningen/ Wintermans Ecologen Bureau, Finsterwolde.
  • Wintermans G.J.M. 1999. Ontwerpvoorstel vispassages Roptazijl en Zwarte Haan. WEB-rapport 99-02. Wintermans Ecologenbureau, Texel.