Natuurgebieden Noordhollands Landschap: Balgzandkwelders, -dijk en –polder, de Verzakking en het Huisduinerpoldertje (NH)

 

 

Documentatie rapporten, beheervisies en middellange termijnplannen voor de Balgzandkwelders, -dijk en –polder, de Verzakking en het Huisduinerpoldertje

Rapport

  • Wintermans G.J.M., M. Otter & R. van ’t Veer 2001. Natuurgebieden in Noord-Holland. Deel 3: Het Balgzand. De Graspieper, Samenwerkende Vogelgroepen Noord-Holland (SVN) 2001/4.