Effectstudie rond extra spuisluizen in de Afsluitdijk Fr)

 

 

Ecologische effecten van een extra spuiwerk in de Afsluitdijk en mogelijkheden voor mitigatie em compensatie (i.s.m. Alterra)

Rapport

  • Dankers N.M.J.A., H.M.P.M. Capelle, M.G.G. Neven & G.J.M. Wintermans 2002. Mitigatie en compensatie van effecten van extra spuisluizen in de Afsluitdijk. Alterra-rapport 520. Alterra, Wageningen.