Vismigratie en zout-zoetovergang in het Balzandkanaal (NH)

 

 

Verkennend onderzoek naar het realiseren van een zout-zoet overgang en vismigratievoorziening in het Balgzandkanaal (i.s.m. Alterra)