Noord Friesland Buitendijks; estuariene overgang tussen Friese boezem en Waddenzee (Fr)

 

Een onderzoek naar de mogelijkheden voor het aanleggen van een estuariene overgang in het gebied Noord Friesland Buitendijks in combinatie met het realiseren en/of verbeteren van functies van het gebied voor (brakke) natuur, vismigratie, waterbeheer, landbouw, recreatie en kustverdediging (i.s.m. bureau Jaap Vegter).

Rapporten

  • Vegter J.E. & G.J.M. Wintermans 2002. Haalbaarheidsstudie naar een estuariene overgang in Noard Fryslân Bûtendyks. JV-rapport 03-02 / WEB-rapport 03-02. Jaap Vegter, Groningen / Wintermans Ecologenbureau, Finsterwolde.
  • Vegter J.E. & G.J.M. Wintermans 2010. Varianten beoordeling Hallumer Ryt. JV-rapport 10-02 / WEB-rapport 10-01. Jaap Vegter, Groningen / Wintermans Ecologenbureau, Finsterwolde.